Carina Nyström Ahlin

Bleckblåspedagog utbildad vid Musikhögskolan i Piteå. Som blåsinstrumentpedagog vet jag betydelsen av ett väl fungerande instrument för såväl nybörjare som den professionella musikern.

Mångårig erfarenhet av såväl trä- som bleckblåsreparationer. För att hålla mig ajour med nya reparationstekniker åker jag regelbundet på vidareutbildningar hos ledande reparatörer och instrumentmakare i Tyskand och Belgien.

Professional member i NAPBIRT (National Association of Professional Band Instrument Repair Technicians). Ett medlemskap som medför att jag alltid är uppdaterad om vad som är nytt och som gör att jag kan dela erfarenheter med kollegor över hela världen.

Småskalig hantverkstillverkning av naturtrumpeter. Mitt intresse för historiska blåsinstrument har fört mig till läromästare i såväl Tyskland som Holland där jag lärt mig tillverka dessa instrument på historiskt vis.

Jag har också haft förmånen att av före detta instrumentmakare på Ahlberg & Ohlsson fabriken fått ta del av kunskap rörande tillverkning och reparationer.

Kontaktuppgifter:

Carina Nyström Ahlin
Hejde Medebys 102
623 75 KLINTEHAMN

Mob. 070-492 43 95
E-post: carina@cnahlin.se


CN Ahlin ©